Transformeren

Herbestemmen

Herontwikkelen

Slim ruimtegebruik

Nederland is in snel tempo aan het veranderen. Het gaat zeer goed met de BV Nederland en de welvaart stijgt voortdurend. De digitalisering van onze maatschappij heeft een steeds grotere impact, waardoor onze manier van werken en leven verandert. Er is een groeiend tekort aan huur- en koopwoningen. De veranderende functies hebben effect op de vastgoedmarkt. We willen en kunnen slimmer gebruik maken van de ruimte. Door te schuiven met functies over de, deels leegstaande, bestaande gebouwvoorraad ontstaan er nieuwe kansen. Stedelijke herverkaveling is een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Transformatie is mainstream geworden. 

 • Rinx als gebiedsverkenner
 • Rinx als gebiedsontwikkelaar
 • Rinx als transformatie expert
 • Rinx als herbestemmer
 • Rinx als ontwikkelingsmanager
 • Rinx als procesmanager

Onze dienstverlening

Gebiedsontwikkeling

We hebben een scherp oog voor het zien van kansen om de bestaande ruimte slimmer te gebruiken. Als gebiedsontwikkelaar maken we uitgebalanceerde plannen voor een gebied met inpassingen van bestaande gebouwen en monumenten.

Transformatie

Als transformatie expert ondersteunen we bij het realiseren van transformaties of het beoordelen van de haalbaarheid. Verder hebben we een zeer ruime ervaring met het herbestemmen van oude karakteristieke gebouwen en monumenten.

Herverkaveling

In de rol van ontwikkelingsmanager ondersteunen wij het hele proces van acquisitie, conceptontwikkeling, planontwikkeling en realisatie. Als procesmanager zijn we de verbinder in het proces van stedelijke herverkaveling

Expertise

 • Gebieds- en planontwikkeling
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
 • Stedelijke kavelruil
 • Transformatie naar wonen
 • Herbestemming
 • Verbinder & influencer

Contact